Behandeling

Fasen chemotherapie bij ALL
De totale behandeling met chemotherapie bestaat uit 3 periodes met een totaalperiode van ongeveer 2,5 jaar:

  1. De eerste periode is bedoeld om de leukemiecellen te doden: inductiefase
    2.De tweede periode is bedoeld om het bereikte resultaat te versterken: consolidatiefase
    3. De derde periode is bedoeld om de kans op terugkeer van de leukemie te verkleinen: onderhoudsfase of    post-remissiebehandeling.

Het hangt van de reactie op de behandeling af wanneer een volgende fase in de behandeling begint

Inductiefase
Het doel van deze fase is de leukemiecellen te doden. Lukt dit, dan zijn er geen leukemiecellen meer te zien in het bloed en beenmerg. De normale bloedcellen herstellen zich weer volledig. Dit heet een complete remissie. Je wordt voor deze chemokuur een aantal weken in het ziekenhuis opgenomen en krijg de medicijnen via een infuus.

Consolidatiefase
De inductiefase zorgt bij een groot aantal patiënten voor een complete remissie. Maar dit betekent niet dat er dan geen leukemiecellen meer zijn. Daarom krijg ik na het bereiken van een remissie nog een aantal chemokuren. Dit heet de consolidatiebehandeling. Het doel van deze behandeling is om alle achtergebleven leukemiecellen te doden. En zo de kans op terugkeer van de ziekte te verkleinen.

Ik krijg deze chemokuren waar mogelijk poliklinisch of in dagbehandeling.

Onderhoudsfase
Na het bereiken van een complete remissie is er een vrij groot risico op terugkeer van de ziekte: een recidief. Vooral de eerste 2 jaren. Daarom volgt na een complete remissie en de consolidatiebehandeling altijd een nabehandeling om het risico op terugkeer van de leukemie te verkleinen. Dat heet de onderhoudsfase. Een andere naam hiervoor is post-remissiebehandeling: de behandeling na het bereiken van remissie. Post = na.

Bij acute lymfatische leukemie zijn de mogelijkheden voor de post-remissiebehandeling alsvolgt:

1.langdurige poliklinische behandelingen met chemotherapie: dit duurt ongeveer 2 jaar
2. intensieve vervolgbehandeling met chemotherapie (1 kuur) gevolgd door een stamceltransplantatie met stamcellen van een donor: een broer/zus of een donor uit de internationale donorbank.

Helaas heeft chemotherapie wel een aantal nare bijwerkingen en gevolgen.